Aktiviteter
Børnehaven er kendetegnet ved, at der er mange kreative projekter.
De tager altid afsæt i et tema og et oplæg fra de voksne, men former sig i processen også af børnenes ideer.

De faste ugentlige workshops i skolen tilrettelægges af lærerne, der introducerer børnene til udtryk og metoder på et højt kunstneriske niveau, hvor kontakten til børnene er omdrejningspunktet for den skabende proces.

Derudover har børnehavens faste personale begge en kunsteriske uddannelse, der er en vedvarende inspiration i kontakten mellem børn og voksne. Der er hele tiden større eller mindre projekter i gang. I aktiviteterne lægger vi vægt på, at der både er ting vi gerne vil lære børnene, men griber også børnenes ideer og tilrettelægger projekter udfra det.