Ansatte
Vi lægger vægt på, at børnehavens ansatte er kreative og engagerede voksne.
At de er i overensstemmelse med vores værdiggrundlag og ser det pædagogiske arbejde som en proces, der også udvikler dem som mennesker.

Samspillet mellem børn og voksne er fundamentalt for miljøet i børnehaven.
Hos børnene er leg det naturlige incitament for udvikling.
Hos voksne, hvor det kreative udtryk er i fokus, har kreativiteten et tilsvarende incitament til udvikling.
Det giver optimale muligheder for at børn og voksne kan udvikle sig sammen.

Inger Lenau og Sara Lystlund er børnehavens faste medarbejdere – læs mere om dem her >>