Bestyrelsen
Bestyrelsen for skolen.com er også børnehavens bestyrelse.
Bestyrelsen er den øverste ledelse for både børnehaven og skolen.
Link til skolebestyrelsen >>

Børnehaven har et forældreråd.
Rådet er ikke en juridisk instans, men bidrager på forskellig vis til børehavens hverdag.
Det kan fx være at hjælpe med planlægning af arrangementer.