Forpligtelser
Som forælder til et barn i en privat børnehave har man nogle praktiske forpligtigelser. Det har både en pædagogisk og en økonomisk dimension. Det er sundt for børnene at erfare, at vi alle gør en indsats på at passe på vores børnehave ved at vise, at de voksne gerne vil bidrage til, at børn og voksne har nogle gode rammer i hverdagen. Det er også en fin måde, hvorpå forældrene kan møde hinanden udenfor hverdagen. Desuden er den økonomiske ramme for en privat børnehave begrænset, og forældrenes bidrag er yderst vigtig for børnehavens drift.

Nogle private børnehaver har valgt, at det er forældrene der gør rent. Det vil vi helst undgå.

Vi har valgt at have seks årlige praktiske arbejdsdage, hvor der laves vedligeholdelsesopgaver eller etablering af nye faciliteter ude eller inde. Disse arbejdsdage er i weekender. Derudover er der de hverdage, hvor de ansatte har pædagogiske dage til at arbejde med evaluering og planlægning. Her er det forældrene, der laver aktiviteter for børnene. Det er en mulighed for at opleve gruppen og det pædagogiske arbejde, og noget vi opfordrer alle forældre til at erfare.

Alle forældre skal i løbet af et år være tilstede på to arbejdsdage, og vælger selv mellem de praktiske og pædagogiske arbejdsdage. Datoerne meldes ud til august. Har en forælder ikke varetaget disse forpligtigelser inden sommerferien året efter, skal der i stedet betales 750 kr. pr. arbejdsdag, der ikke er varetaget.

Udover arbejdsdagene forventer vi, at man som forælder bakker op om børnehaven i overensstemmelse med de forventninger, der er beskrevet på indmeldelsesblanketten.