Hverdagen
Børnehaven har åben dagligt kl. 6.30 – 17, fredage til kl. 16

I skoleferierne samarbejder børnehaven og skolens SFO om at skabe aktiviteter for tilmeldte børn.
Vi har åben de tre dage i efterårsferien, juleferien og vinterferien – samt første og sidste uge af sommerferien.
Øvrige skoleferiedage er lukkedage.

Børnehaven har en fast genkendelig rytme i hverdagen.
Hver dag består af morgensamling, formiddagsmad, udeleg, frokost, projektarbejde og eftermiddagsmad.
Hver uge har børnehaven to workshops i skolen; i billedkunst og musik.
Hvert år har børnehaven en uges teaterprojekt i samarbejde med skolens musik og billedkunstlærer.