Inklusion
I samarbejde med forældrene kan vi søge støtte og rådgivning, hvis et barn har særlige behov.
Det er i samarbejde med kommunens vejledere.
Det kan fx indebære, at en specialpædagog i en periode er tilstede i børnehaven,
så det faste personale kan fordybe sig i et særlig tilrettelagt forløb for barnet.
Som en del af samarbejdet med kommunens vejledere kan også indgå vurdering af om barnet har brug for støtte i forbindelse med skolegang.