Pædagogik
Alle daginstitutioner i Danmark arbejder udfra en pædagogisk læreplan.
Kravene til denne er udarbejdet af Børne – og Socialministeriet.

I børnehaven.com arbejder vi udfra en anerkendende pædagogik, hvor anerkendelse understøtter barnets evne til at erkende sig selv og danne relationer.

Vores pædagogiske læreplan kan læses her >>