Priser
Børnehavepladsen betales via PBS i årets 12 måneder.
Ved indskrivning betales et gebyr på 1500 kr. pr. barn.
Prisen indexreguleres med 2,5 % årligt 1. januar.
Der ydes søskendemodaration fra 2. barn 500 kr.

Pr. 1. januar 2019 er prisen pr. måned flg.:
Børn under 3 år: 3030 kr.
Børn over 3 år: 2150 kr.

Opsparing alle 100 kr.
Opsparingen er kollektiv og dækker ekskursioner.

Betalingen er inkl. mad.
Børn i børnehaven er garanteret plads i skolen, og de skal ikke betale indskrivningsgebyr ved skolestart.