Skolestart
I Norddjurs Kommune starter barnet i skole, det år hvor barnet fylder 6 år.
Til april skifter barnet fra børnehave til skole. Frem til 0. kl. starter i august er barnet en del af det kommende skolemiljø. I skolen.com bliver barnet en del af vores indskolingsgruppe.

Skiftet fra børnehave til skole er en naturlig overgang for barnet.
Barnet kender lærerne og personalet i SFO, hvilket sker naturligt pga børnehaven og skolens størrelse.
Desuden er der i børnehavetiden workshops og projekter, hvor lærerne underviser børnehavebørnene.
Børnehaven og skole har en række fælles arrangementer i løbet af året.

Skolestarten drøftes på efterårets forældresamtale.
Hvis vi i fællesskab skønner, at barnet ikke er skoleparat kan vi søge udsættelse i kommunen.
Midt i marts måned inviteres forældre til kommende skolebørn til opstartsmøde i skolen.