Tilsyn
I alle dagtilbud i Norddjurs Kommune føres der tilsyn af en pædagogisk konsulent fra kommunen. Der er to årlige tilsynsbesøg – et anmeldt og et uanmeldt. Tilsynet munder ud i en tilsynsrapport.

Link til seneste tilsynsrapport >>