Værdigrundlag
børnehaven.com er en privat børnehave i landlige omgivelser på Djursland. Ejendommen er en totalrenoveret landejendom – med have og skov. I tilknytning til børnehaven ligger skolen.com >>

Vi har valgt at være en lille børnehave med op til 15 børn. Vi ser dette som en forudsætning for at varetage ansvaret for det enkelte barns helhed, da vi ser den personlige udvikling som fundamentet for læring.

Vi ser det som børnehavens kerneopgave, at understøtte det enkelte barns udvikling ved at tilbyde en tryg og æstetisk ramme om børnegruppen i en hverdag fuld af kreativitet, leg og læring.

Som privat børnehave er vi et valg for familier, der ønsker at barnet er i et kreativt og stimulerende miljø, der forbereder barnet på skolegang på skolen.com.

Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde, hvor vi i fællesskab støtter barnets udvikling.